×

Repülőtéri Elérhetőségeink

Cím
Huba u. (Repülőtér)
H-4200, Hajdúszoboszló

Óra
Hétfő—Vasárnap: 09:00-19:00

Biztonsági Szabályzat / Safety Policy

Szolgáltató kijelenti a vásárló/utas elfogadja, hogy a szolgáltatás a www.flyhello.hu hivatalos webes felületeken és telefonon leadott, online kifizetett foglalás kizárólag az említett internetes oldalon megtalálható és erre a célra külön promóciós jelzéssel ellátott termékek megvásárlásával együtt és az utas helyszínre érkezését követően kerül végleges megerősítésre. Az utas tudomásul veszi, hogy költségmegosztásos / termék kapcsolásos és promóciós sport repülésen vesz részt, ahol a kínált termék megvásárlása esetén lehetősége nyílik sport és toborzási céllal a sportrepülés megismerésére és kipróbálására. Ez az élményprogram kategóriáját tekintve extrém sportnak számít, melynek biztonsági feltételei sem a pilótára sem a repülő eszközre nézve nem egyenértékűek az utasforgalmi repülés és légitársaságok által támasztott és alkalmazott biztonsági követelményekkel. A szolgátatás további és részletes leírását az ("ÁSZF") tartalmazza, amelyek az általános szerződési feltételek menüpontra kattintva találhatóak.

 

A flyhello.hu weboldalon közzétett, bárki számára elérhető szabadidős, kedvtelési és sport célú, nem kereskedelmi repülési lehetőségeket az EASA irányelvei szerint és a hivatal által közzétett iránymutatások alapján végezzük.  A 965/2012 /EU rendelet egyértelműen lehetővé teszi a nem kereskedelmi, megosztott költségű valamint toborzás célú bemutató repüléseket és azok szervezését, promótálását ( lásd a VO (965/2012 ). Amennyiben a pilóta rendelkezik a szükséges jogosításokkal és gyakorlattal ( lásd a 53/2016. XII. 16. NFM rendelet ) úgy online felületen járatokat kínálhat, vendégeket vehet fel a fedélzetre. FlyHello a tevékenységét az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) biztonsági forrásainak (EASA Safety Resources) betartása mellett végzi. Valamint elfogadja és hitelesíti az EASA szabályzat cikkelyeit a könnyű nem-kereskedelmi Általános repülési (GA) járatok biztonságának elősegítése érdekében. A jelen szabályzat aláírásával a FlyHello elkötelezi magát az alább bemutatott alapelvek, felelősségi körök és értékek mellett.

flyhello.hu kijelenti, hogy a weboldalán és telefonon lefoglalt szolgáltatások nem kötelezik annak megvalósítására és egyoldalúan dönthet úgy, hogy érvényteleníti a foglalást és nem vállalja a repülést az utassal amennyiben:

1.1 Nem a lefoglalt időpontra vagy több mint 15 perces késéssel érkezik meg a repülőtérre.
1.2 Alkohol, Drog vagy bármilyen tudatmódosító szer hatása alatt áll.
1.3 Ismert egészségügyi kizáró okok merülnek fel mint pl: Covid-19 fertőzésés tünetek, súlyos szív és érrendszeri betegségek, epilepszia, súlyos cukorbetegség, extrém túlsúly, pszihés betegségek, stb. ilyen problémák meglétét minden esetben kötelező részletesen ismertetni a pilótával a felszállás előtt. Az ilyen esetek szándékos elhallgatása vagy figyelmen kívül hagyása és bizonyíthatóan a fenti okok miatt bekövetkezett baleset vagy dologi kár esetén az utas teljes felelősséggel tartozik.
1.4 szélsőséges időjárási tényezők, amelyek nem teszik lehetővé a felszállást, mint a túlzottan erős vagy turbulens szél, nagy mennyiségű csapadék, csökkent látótávolság köd vagy eseti légtérzár. A fenti esetekben a pilóta megtagadhatja a felszállást, amit az utasnak el kell fogadni.
1.5 A Szolgáltatás minden esetben a gépbe beszálláskor kezdődik és a gépből kiszálláskor ér véget.

 

Szabályzat a könnyű légi járművekkel nem kereskedelmi jellegű általános légijáratok biztonságának elmozdítása érdekében

I.CIKKELY: Az utasok tájékoztatása a különböző biztonsági szintekről a könnyű nem-kereskedelmi Általános repülési járatok vonatkozásában, a kereskedelmi légi szállítási műveletekkel történő összehasonlításban.
II.CIKKELY: A biztonságra hangsúlyt helyező viselkedési szabályzat terjesztése a pilóták és az utasok körében.
III.CIKKELY: A pilóták ellátás az ellenőrző listákkal, tájékoztatással és konzultációval a biztonságot érintő legjobb gyakorlat kérdésében
IV.CIKKELY: Az utasok ellátása a pontos és jelentőségteljes információval az általuk használt repülőgép típusát és a pilóta tapasztalatát és képesítését illetően.
V.CIKKELY: Online fórum biztosítása a biztonsági legjobb gyakorlatnak a GA pilóta közösségben történő terjesztéséhez.
VI.CIKKELY: Adatgyűjtés a repülésekről, repülőgépekről és a pilóta profilokról, valamint ezen adatok megosztása az EASA-val.
VII.CIKKELY: Évente találkozó megvalósítása az EASA-val melynek célja a Szabályzat bevezetésének áttekintése és a tapasztalatok elemzése.
VIII.CIKKELY: A jelen Szabályzat mellékletében bemutatott részletes elemek bevezetése
IX.CIKKELY: A jelen szabályzat publikálása a platform weboldalán Kiegészítés a Biztonsági szabályzathoz

 

Utasokra és a légijármű fedélzetén tartózkodókra vonatkozó szabályok.

1. Az utasnak a repülés teljes időtartama alatt kötelessége minden esetben követni és tiszteletben tartan a pilóta utasításait ideértve az esetleges vészhelyzeti eljárások teendőit is. Fontos megérteni és elfogadni, hogy a pilóta mint a “parancsnok” az egyetlen felelős személy, aki döntést hozhat a repülőgépről és a repüléséről. A pilóta a repülés megkezdése előtt  bármikor dönthet a repülési terv megváltoztatásáról vagy annak teljes visszavonásáról. A repülés teljes ideje alatt az utasnak tartózkodnia kell a pilóta döntései felett tett észrevételek megfogalmazásától, és kerülniük kell a pilóta bármilyen irányú befolyásolását és utasításainak figyelmen kívül hagyását.

 2. Az utas köteles tiszteletben tartani a pilóta időjárási és egyéb veszélyekkel kapcsolatos döntéseit A pilóta képesítés megszerzése és a képességek elsajátítása során a pilóták tanultak az időjárási körülményekről és az időjárás változás, romlás következményeiről és az abban rejlő veszélyekről kockázatokról. A képzés részeként a legtöbb pilóta csak a Visual Flight Rules (VFR azaz látva repülési szabályok) keretében repülhet. Egyes pilóták rendelkezhetnek műszeres repülési szabályok ismeretével (IFR), akik csak műszerrel való repülést is végrehajthatnak. Az utasnak mindenesetre tiszteletben kell tartani a VFR és az IFR pilóták repülési döntéseit, a tervezett repülés elhalasztását módosítását vagy annak törlését. Az utas semmilyen esetben nem utasíthatja a pilótát, amennyiben ilyen magatartást tanúsít, úgy ezzel veszélyeztetI az utas és a pilóta életét, testi épségét

 3. Az utasnak tiszteletben kell tartania az adott repülőgép típus súlykorlátozásait. Az ultrakönnyű légi jármű, amelyen a tervezett repülést közösen hajtják végre, nagyon érzékeny a súlyváltozásokra. A pilóta minden esetben figyelembe veszi a bejelentett  utasok és csomagjaik egyuttes súlyát, hogy ismerje a légi jármű súlypontját. Ezért az utasok számára fontos és kötelező, hogy tiszteletben tartsák a pilóta által megengedett legnagyobb súlyt a repülőgépen. A fenti okok miatt a repülés előtt az utasnak  pontosan meg kell jelölnie az indulás előtti súlyát, és tájékoztatnia kell a pilótát az esetleges változásokról.

 4. Az utas nem vihet a fedélzetre illegális vagy kockázatos termékeket. Az utasoknak TILOS illegális vagy kockázatos/veszélyes termékeket magukkal vinniük a gép fedélzetére. Azokban az esetekben, amikor az utasnak kétségei vannak a fedélzeten elhelyezendő csomag veszélyességével kapcsolatosan, azonnali tájékoztatási kötelezettsége van a pilótáva szemben, amelyet közösen ellenőriznek és a pilóta állapíthatja meg, hogy  a repülés ez esetben lehetséges-e. A pilóta bármikor ellenőrizheti az utas táskájának tartalmát és megtagadhatja annak fedélzeten való  elhelyezését. Amennyiben az utas veszélyes/tiltott árut birtokol, a pilótának kötelessége megtagadni  a fedélzetre való belépést. Az utas ruházatára vonatkozóan az utasnak törekednie kell a kényelmes ruházatválasztásra. Egészségügyi és biztonsági okok miatt a hiányos ruházat Pl. Strandpapucs és fürdőruha a repülés végrehajtását kizáró ok lehet, amennyiben a pilóta úgy itéli meg, hogy bármilyen kockázatot jelenthet a repülés tervszerű végrehajtására. Az utas ruházatának a zsebeiben a repülés ideje alatt nem tarthat mobiltelefont,  szúró, vágó eszközt, aerosolos sprayt, aprópénzt, autó és lakáskulcsot az esetleges artériás sérülések kizárása miatt.

 5. Az utas pontos és szabályos érkezésének fontossága A repüléstervezésnél a pilóta figyelembe veszi az indulás és várható érkezés idejét és a repülés pontos ideje alatt előrejelzett (radar) időjárási jelenségeket és azok esetleges változásait. Ezért fontos, hogy a pilóta az előre megtervezett informált időben hajtsa végre a felszállást és a repülést. Abban az esetben, ha az utas nem biztos a pontos érkezési időben, köteles tájékoztatni a pilótát és elfogadni annak aktuális döntéseit.

 6. Az utas törölheti repülési szándékait. Az utasnak a repülés megkezdése előtt maximum 60 percel lehetősége van törölni a repülési szándékát, amennyiben nem szeretne élni a flyhello hivatalos webshopjában vásárolt ruházati termék mellé felajánlott promóciós repülés lehetőségével. Ebben az esetben az utas által megvásárolt  ruházati termékre vonatkozóan nem érvényesítheti a szavatossági igényétés a flyhello-nak nem áll módjában a megvásárolt terméket visszaváltani. A webshopban megvásárolt és kifizetett termékek kizárólag a minőségi szavatossági feltételek és garancia valamint az általános szerződési feltételek szerinti "elállás" esetén áll módunkban visszatéríteni. 

 

7. Az utasnak minden esetben tiszteletben kell tartania a biztonsági előírásokat és meg kell felelniük a következő alapvető biztonsági elvárásoknak:

7.1 A repülés megkezdése előtt az utasnak meg kell győződnie, hogy a fedélzeten van e a személyazonosságát igazoló hiteles okirat, amelyet a pilótának jogában áll elkérni és meggyőződni a személyazonosság hitelességéről

7.2 A repülés előtt az utas köteles kiüríteni a ruházat zsebeinek tartalmát, amennyiben olyan szúró, vágó eszközt tartalmaznak, amelyek tiltottak és egy esetleges vészhelyzet esetén sérüléseket okozhatnak. nem lehet a táskában: csavarhúzó, egyéb hegyes eszköz, szúró-vágó eszköz, kés, aerosolos dezodor, gázspray, öngyújtó, gyufa, petárda, vegyszer, lőfegyver valamint tűz és robbanás veszélyes anyagok.

7.3 A repülés teljes időtartama alatt Tilos az utas ruházatának zsebében a kulcscsomó, aprópénz, fém tárgyak, éles tárgyak és mobiltelefon tárolása. 

7.4 A repülés teljes időtartama a repülőgép megközelítését is beleértve a dohányzás és nyílt láng használata TILOS!

7.5 Az utasnak TILOS megérinteniük a repülőgép kormányszerveit, lábpedálokat és a repülés biztonságát befolyásoló eszközöket, amelyek balesethez vezethetnek.

7.6 Az utasnak TILOS beszélgetést kezdeményezni, amikor a pilóta a repüléssel, beleértve fel és leszállási műveletekkel kapcsolatos rádióforgalmazást folytat.

7.7 Az utasnak TILOS a kabinajtó, visszatérítőrendszer és biztonsági öv működtető retesz megérintése kivéve azt az esetet, amikor a pilóta arra kifejezett utasítást nem ad.

7.8 Az utasoknak tartózkodniuk kell pszichoaktív anyagok fogyasztásától a repülés ideje alatt é a repülést megelőző minimum 12 órában amelyről nyilatkozniuk kell (ideértve az alkoholt, 

kábítószert, antidepresszáns gyógyszereket)

7.9 A repülőgép fedélzetén nincs WC ezért az utasnak kötelessége a repülés előtt megtenni az óvintézkedéseket.

8 Akár online és helyszíni foglalás esetén az utasnak a repülés megkezdése előtt kötelező aláírni elismernie és elfogadnia  a FlyHello utasokra vonatkozó biztonsági szabályzatot, adatvédelmi szabályzatot és az általános szerződési feltételeket valamint a safety policy utasadatokra vonatkozó kérdéseit a repülés előtt.

 

 

BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT.pdf

Kattints az Iconra a PDF-file letöltéséhez

UTAS SZABÁLYZAT.pdf

Kattints az Iconra a PDF-file letöltéséhez

SAFETY POLICY ENG.pdf

Click on the Icon for the PDF-file download

TOP